Breaking News

"อินเตอร์แมค 2024” สู่ 40 ปีแห่งความสำเร็จ ก้าวสำคัญเพื่อนักอุตสาหกรรมไทย ชูแนวคิดโซลูชันการผลิตยกระดับอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมปักธง จัดงาน “INTERMACH 2024” ชูแนวคิด “โซลูชันการผลิตยกระดับสู่อุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน” วางเป้าดันอุตฯไทยขานรับโมเดลเศรษฐกิจ 5.0 ขนทัพเทคโนโลยี เครื่องจักรและโซลูชัน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมปรับตัวรับ งานแรกที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมในภาคการผลิต พร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2567 ที่ไบเทค บางนา


การเปลี่ยนผ่านในภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เตรียมพร้อมสู่การปฏิวัติสู่ยุคเศรษฐกิจ 5.0 ที่จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเสริมทั้งประสิทธิภาพของการทำงาน ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาด พร้อมเพิ่มมิติด้านความปลอดภัย รวมไปถึงการลดผลกระทบจากการผลิตและสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันนี้ Net Zero Carbon หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นี้ยิ่งทวีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกขณะ ด้วยความสำคัญดังกล่าวที่สอดรับกับเป้าหมายของไทยสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ เดินหน้าจัดงาน “INTERMACH 2024” อินเตอร์แมค โดยปีนี้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตชั้นนำในภูมิภาคผ่านการใช้โซลูชันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเดินหน้าสู่ “ภาคอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ”


 นายเมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ – ประเทศไทย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า การจัดงานอินเตอร์แมคเป็นเวทีระดับภูมิภาคที่ได้การยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมอย่างยาวนาน ทั้งนี้สำหรับอินเตอร์แมค 2024 ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านในภาคอุตสาหกรรม โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Bridging Manufacturing Solution Towards Net Zero Carbon” หรือ โซลูชันเพื่อการผลิตยกระดับสู่อุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน
 สำหรับการจัดงาน “INTERMACH 2024” ถือเป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปี ที่รวมโซลูชันอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรและโซลูชันการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องรุ่นล่าสุดไว้ในงาน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล เครื่องมือกล (Machine Tools) หรือ เทคโนโลยีการวัดขั้นสูง ผ่านการจัดแสดงในโซนต่างๆ เช่น ศูนย์รวมเทคโนโลยีงานโลหะแผ่นที่ครบครันที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิต หรือโซนจัดแสดงผลงานจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) รวมทั้งขนทัพกว่า 2,000 แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกมาร่วมจัดแสดงโซลูชันและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบผลิตอัจฉริยะ ตลอดจนงานสัมมนาในหัวข้อที่สำคัญเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ อาทิ INTERMACH FORUM, Future Automotive เป็นต้น เราเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญให้กับผู้ค้า ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมกันนี้ได้มีการเพิ่มส่วนจัดแสดงพิเศษ iAR - Industrial Automation and Robotic นำเสนอเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ ซอฟท์แวร์ หุ่นยนต์แขนกล โดยความร่วมมือจาก สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และทางผู้จัดงานฯ ด้วยหมุดหมายที่สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพสายการผลิต โดยต้องการให้แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ออกแบบงานระบบอัตโนมัติ (System Integrator) รองรับเทรนการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ Controllers, Sensors, Robotics และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อบูรณาการการทำงานในมิติต่างๆ ทั้งการตรวจสอบ เก็บข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างดี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่ของการสร้างอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอนขานรับเศรษฐกิจยุค 5.0 ในงานอินเตอร์แมค 2024 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน โดยปีนี้จัดร่วมกับงานซับคอน ไทยแลนด์ 2024 (Subcon Thailand 2024) งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน เปิดเวทีโชว์ศักยภาพผู้ผลิตไทยเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการรับช่วงการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.intermachshow.com

ไม่มีความคิดเห็น