Breaking News

13 สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพยแห่งปี 2566 เข้ารับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” จากองคมนตรี

(ผู้ที่ได้รับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ประจำปี 2566)
กรุงเทพ ฯ - สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ประจำปี 2566 แก่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างชื่อเสียงเกียรติยศต่อสถาบันเทพศิรินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ โดยถือว่าผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของสมาคมในอนาคตและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์

การมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” จัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมนตรีเทพศิรินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” มาก่อน
(ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมนตรีเทพศิรินทร์)
ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมนตรีเทพศิรินทร์ ประธานในพิธี กล่าวว่า “ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จะเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสังคมได้ประจักษ์ถึงความเป็นเทพศิรินทร์ภายใต้คติพจน์ที่ว่า “ไม่ควรเป็นคนรกโลก” ในโอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวเทพศิรินทร์ จึงขอให้ลูกแม่รำเพยจงรักษาศรัทธาและความดีนี้ไว้โดยประพฤติตนให้มีคุณประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นแบบอย่างกับนักเรียนเก่ารุ่นต่อๆ ไป เพื่อต่อยอดความดีให้แผ่ขยายออกไปในทุกระดับให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”
(ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ดร.สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกนำเสนอมาจากนักเรียนเก่าในแต่ละรุ่น และพิจารณาตามคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จากคณะทำงานโดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ อุปนายกฯ เป็นประธาน ผู้ที่ได้รับรางวัลจงภาคภูมิใจในความสามารถและเกียรติยศของตนเอง”
บรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและเป็นไปแบบพี่น้องได้พบปะสังสรรค์และร่วมแสดงความยินดี จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนที่ผลิตคนดีให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก
งานมอบรางวัล “รำเพยจรัสแสง” ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ชั้น 3 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 13 ท่าน ได้แก่
1.ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2500-02 (74) ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการ GISTDA คนแรกของประเทศไทย
2.นายระพี สุขยางค์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2502-04(76) ประธานกรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3.ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2507-09(81) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4.รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2510-12(84) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย / ประธานวิปรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร
5.นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2514-16(88) สมาชิกวุฒิสภา
6.นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2515-17(89) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เเบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
7.นายปรีดา วัชรเธียรสกุล นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2522-24(96) Vice President Manufacturing SCG Chemicals
8.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ศิวานนท์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2522-24(96) ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2566-2568
9.ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2524-27(99) ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.พลอากาศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2527-30(102) รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาสูงสุดด้านการทหาร
11.นายสันต์ ศรีแก้วหล่อ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2529-32(104) ผู้กำกับยอดเยี่ยม รางวัลนาฏราช ปี พ.ศ.2553 2564 และ 2565
12.นายวินิจ บุญชัยศรี นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2529-32(104) เมคอัพ อาร์ติสต์ รางวัล สยามรัฐออนไลน์ อวอร์ด ปี 2566
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2530-33(105) นักกีฏวิทยา ผู้ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานชื่อจากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ


ไม่มีความคิดเห็น