Breaking News

"พลภูมิ ผู้ช่วย รมว.ท่องเที่ยวฯ" มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 26 ด้านขอร่วมกันขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล สร้างรายได้ประเทศอย่างยั่งยืน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้านโยบาย IGNITE Thailand's Tourism สร้างความเข้มแข็งด้าน Supply Side ผ่านพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ตอกย้ำการสร้างประสบการณ์ในทุกย่างก้าวผ่านสถานที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศเมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย(Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 26 ด้าน ให้กับผู้ประกอบการ โดยมี นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธกร เลาหพงศ์ชนะ โฆษกประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ชุมชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานนายพลภูมิ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว และชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนและรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน และขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือและแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจและยอมรับในระดับสากล พร้อมมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว สู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Tourism Hub ตามนโยบาย IGNITE Thailand

นายพลภูมิ กล่าวอีกว่า สำหรับสถานประกอบการ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน จนได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียนในวันนี้ ตนเองต้องขอชื่นชมเป็นพิเศษ จากความตั้งใจ ความพยายามในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการในหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือชุมชนของท่าน เพื่อเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางมาในทุกช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่น สร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย"รัฐบาลตั้งเป้ารายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ 3.5 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 36.7 ล้านคน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย การให้ความสำคัญด้าน Supply Side คือ การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น" นายพลภูมิกล่าวนอกจากนี้ ทุกคนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวในวันนี้ จึงเป็นบุคลากรสำคัญของภาคการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

เป็นส่วนหนึ่งในการนำการท่องเที่ยวก้าวสู่คุณภาพระดับสากล และช่วยให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยประทับใจและกลับมาเที่ยวอีกครั้ง 

นายพลภูมิ ทิ้งท้ายว่า สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือ การได้รับมาตรฐานว่ายากแล้วแต่การรักษามาตรฐานไว้เป็นเรื่องที่ยากกว่า แต่เชื่อมั่นว่าทุกท่านมีศักยภาพที่จะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น ในนามรัฐบาล การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ และชุมชนด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทุกท่านถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการช่วยให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเกิดความยั่งยืน สร้างรายได้ให้ประเทศและสามารถเดินหน้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของไทยสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากลต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น