Breaking News

วธ.ถือฤกษ์ 9 ก.ค.นี้ เวลา 08.19 น. บวงสรวงเทพยดางานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ ขณะที่หน่วยงานรัฐ-เอกชนร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ ผนึกกำลังวธ.จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ กทม.เตรียมปรับภูมิทัศน์กรุงเทพฯ จัดเทศกิจดูแลประชาชน สามเหล่าทัพ-สำนักงานตำรวจแห่งชาติโชว์ดนตรี"มหาดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ" บริษัทไทยเบฟฯร่วมริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ-บริการเครื่องดื่มแก่ประชาชนนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา เนื่องในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.19 น. ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ  และพิธีเปิดงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.30 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยกระทรวงวัฒนธรรมเชิญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีและคณะรัฐมนตรี เข้าร่วม และก่อนพิธีเปิดเวลา 17.30-19.00 น. มีกิจกรรมการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ประกอบด้วย ริ้วขบวน 27 ขบวนที่มีทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน เส้นทางเดินริ้วขบวนเริ่มจากบริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง ไปยังท้องสนามหลวง 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ภายในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทศมินทรราชา 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” และจัดแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติ “มหาทศมินทรราชา”  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เช่น การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เฉลิมพระเกียรติ ชุด “รวมใจภักดิ์ ถวายพระพร” การแสดง “มหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” การแสดง“โนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติ”  การแสดงโขน "สมเด็จพระรามาครองเมือง" การแสดงพื้นบ้าน "เรืองรองสุขเกษมทั่วถิ่นไทย" การแสดง"มหานาฏกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ"  การแสดงดนตรี"มหาดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ" และการแสดงละครเพลง "เทิดไท้ทศมินทรราชา”  เป็นต้น นอกจากนี้ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของดีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อาหารไทย อาหารถิ่นและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายวัฒนธรรมอื่นๆ  การสาธิตอาหารในรูปแบบตลาดย้อนยุค เช่น อาหารไทยโบราณ อาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น และสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น นวดไทย ลงรักปิดทอง ทำว่าวไทย กรองดอกไม้ แกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น


แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า งานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เป็นกระทรวงหลักที่ดำริดำเนินการและร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กรุงเทพมหานคร(กทม.)พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายที่จะอำนวยสะดวกแก่ผู้ที่จะมาเข้าร่วมงาน เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในโอกาสสำคัญนี้  ซึ่งกทม.พร้อมอำนวยความสะดวกทั้งการประสานกับตำรวจเพื่อดูแลการจราจร จัดรถสุขาเคลื่อนที่ให้มีเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  ประดับตกแต่งกทม.ให้มีความสวยงามและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจจาก 50 เขตมาอำนวยความสะดวกเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและบริการประชาชน รวมทั้งกทม.ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อต่างๆของกทม.  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนทุกพื้นที่มาร่วมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ 


พลโทธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าวว่า  กองทัพไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนทำให้งานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯสำเร็จลุล่วงและสมพระเกียรติ  โดยสนับสนุนการจัดงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 จะร่วมสนับสนุนริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยวงโยธวาทิต 4 เหล่าทัพ  จำนวน 110 นาย ขบวนธงเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา  72 นายและขบวนเฉลิมพระเกียรติ 240 นาย ซึ่งเป็นกำลังพลจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   และวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงดนตรี "มหาดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ" ซึ่งเป็นการแสดงวงดนตรีออร์เคสตร้าร่วมกันโดยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จะซ้อมใหญ่ในวันที่ 9 กรกฎาคมและวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยมีกองทัพบกเป็นเจ้าภาพ  รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อต่างๆของทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ข่าวการจัดงานไปสู่ประชาชนทั่วประทศ

 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นับเป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยที่พิเศษยิ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้  บริษัทฯในฐานะข้าแผ่นดินที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็น รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้ โดยบริษัทฯได้ร่วมริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ จัดรถเฉลิมพระเกียรติ  ออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและให้บริการเครื่องดื่มเพื่อสืบสานตามแนวพระราชดำริในการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ประชาชนนำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต และขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดรถให้บริการรับ-ส่งประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. โดยจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการ 5 เส้นทาง ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัย-สนามหลวง วงเวียนใหญ่-สนามหลวง สายใต้ใหม่-สนามหลวง หมอชิต-สนามหลวง และสนามหลวง -ท่าเตียน-ท่าช้าง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765


ไม่มีความคิดเห็น