Breaking News

แกร็บ เปิดตัวจุดรับ-ส่งบริการเรียกรถผ่านแอปฯ ในสนามบินเชียงใหม่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง

วรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย พร้อมด้วย กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด และ น.ท. รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมเปิดตัวจุดรับ-ส่งผู้โดยสารสำหรับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ใช้บริการในประเทศ

แกร็บ ประเทศไทย และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ร่วมเปิดตัวจุดรับ-ส่งผู้โดยสารสำหรับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งตรงกับวันแรกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายเวลาการให้บริการเป็น 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซัน

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ภายหลังการเปิดตัวจุดให้บริการในสนามบินภูเก็ตเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา เราได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ล่าสุด แกร็บจึงได้ร่วมมือกับ ทอท. เพื่อเปิดจุดรับ-ส่งผู้โดยสารสำหรับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาบริการและยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อช่วยเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นนักท่องเที่ยว และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในช่วงปลายปีซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซัน ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น”

“การมีพื้นที่บริการภายในสนามบินจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการเรียกรถผ่านแอปฯ ที่สะดวกสบาย มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และที่สำคัญคือมีความโปร่งใสในด้านราคา ถือเป็นปัจจัยหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการการเดินทาง ทั้งนี้ แกร็บหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับ ทอท. ในครั้งนี้ไม่เพียงจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ แต่ยังส่งผลดีต่อการกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอีกด้วย” นายวรฉัตร กล่าวเสริม

ผู้บริหาร แกร็บ ประเทศไทย นำโดย วรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เมธิณี อนวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารพาร์ทเนอร์คนขับ ร่วมเปิดตัวจุดรับ-ส่งผู้โดยสารสำหรับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมี กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด และ น.ท. รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจุดรับ-ส่งผู้โดยสารสำหรับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น