Breaking News

เดินหน้า “สุพรรณบุรี” เมืองดนตรี
เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2563 (ASEAN Music & Dance Connectivity 2020) กิจกรรมครั้งนี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า เพื่อผลักดันเสนอจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรีของยูเนสโก้ (UNECO) ภายในปี 2564 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีฐานทุนทางวัฒนธรรมเพลงพื้นเมือง เป็นแหล่งสร้างศิลปินนักร้องจำนวนมาก ในงานได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและนาฏศิลป์จาก 10 ประเทศในอาเซียน มาร่วมโชว์และให้ความรู้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ไม่มีความคิดเห็น