Breaking News

"ธรรมาภิบาลแห่งชาติ ติงการทำงานของ กกท.ให้สอดคล้องกับองค์กรโปร่งใส"

นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการธรรมาภิบาลแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐต่างๆได้รับการประเมินด้านองค์กรโปร่งใส หรือ ITA แล้วนั้น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ควรยืนค่าการประเมินผลขององค์กรต่างๆไว้ เพื่อปรับปรุงการทำงานภายในองค์กร สำหรับองค์กรที่ค่า ITA ผ่านการประเมิน และองค์กรที่ไม่ผ่านการประเมิน ก็ต้องเก็บเนื้องานในจุดที่บกพร่องมาดำเนินการแก้ไขต่อไป
 ต่อข้อซักถามถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมินค่า ITA ในระดับ AA+ นั่น เลขาธิการธรรมาภิบาลแห่งชาติ กล่าวต่อว่าแม้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะผ่านการประเมินด้านองค์กรโปร่งใส ซึ่งหน่วยงานที่ประเมินอาจจะดูที่ดัชนีเรื่องการร้องเรียนไปยัง ปปช.และ ปปท.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย อาจจะโชคดีที่มีเรื่องร้องเรียน"น้อย"กว่าองค์กรอื่น แต่การบริหารองค์กรนับจากนี้ก็ยิ่งต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับค่าประเมิน AA+ องค์กรโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีหลายเรื่องที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ต้องเข้าไปติดตาม เช่น เรื่อง WADA สั่งปิดศูนย์ตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา , ปัญหาของกีฬามวยไทย , เรื่องพนักงานระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ถูก ปปช.ชี้มูลและส่งเรื่องให้การกีฬาดำเนินการทางวินัย , ปัญหาการสร้างสนามกีฬา 8 แห่ง , ปัญหาสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย , การดำเนินการจัดจ้างผู้ประสานงานสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี , ปัญหาการสวมสิทธินักกีฬาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง , การจัดสรรงบประมาณในการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพ และการคัดเลือกสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ซึ่งเมื่อล้มเหลวในการสรรหามาครั้งหนึ่งแล้ว และล่าสุดได้มีมติในการคัเลือกสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ออกมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็ควรดำเนินการเซ็นสัญญาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงบประมาณโดยทันทีเพื่อผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติคนใหม่จะได้เข้ามาทำงานได้โดยเร็ว เพราะยังมีงานสำคัญของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ รอผู้บริหาร"มืออาชีพ"ที่บริหารงาน"เป็น"เข้ามาบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาทให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวงการกีฬาไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทยยังต้องพัฒนางานด้านธุรการ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติทางการปกครอง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการใช้งบประมาณแผ่นดิน


ไม่มีความคิดเห็น