Breaking News

การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางและการขอเงินคืน กรณีไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดในจีน

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลจีนได้ออกประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าออกในเมืองอู่ฮั่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเมืองใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงนั้นบริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางและการขอเงินคืน ในเส้นทาง ไป - กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ และ 6 จุดบินในจีน ได้แก่ กวางโจว คุนหมิง เฉิงตู เซี่ยงไฮ้ เซียะเหมิน ปักกิ่ง และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ 3 จุดบิน ได้แก่ เจิ้งโจว ฉงชิ่ง และฉางซา ตลอดจนเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางบินซึ่งต่อเนื่องกับเที่ยวบินเส้นทางจีนข้างต้น สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 24 มกราคม 2563 และเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือขอคืนเงินได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้โดยสารที่ประสงค์ยกเลิกบัตรโดยสารและขอเงินคืนสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณานำบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาแสดงเป็นหลักฐาน)
ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือขอคืนเงินได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ประสงค์ขอเงินคืนสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากจุดบินในจีน กรุณาติดต่อสำนักงานขายการบินไทย ณ เมืองต้นทาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น