Breaking News

สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)

เตรียมความพร้อมสำหรับศักราชของความเปลี่ยนแปลงยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน ให้ The Boss รุ่น 90 และผู้ที่สนใจ เพื่อให้ผู้นำองค์กรรับมือกับการแข่งขันในโลกธุรกิจที่เข้มข้น ด้วยหัวข้อสัมมนา เรื่อง The Age of Transition จากมุมมองของกูรูทั้งสองท่าน คือ ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม และ ดร.รัฐ ธนาดิเรกที่วิคเต้อร์ คลับ พระรามสี่เมื่อเร็วๆนี้.


ไม่มีความคิดเห็น