Breaking News

วี ฟิตเนส โซไซตี้ พร้อมเปิดให้บริการ 1 มิถุนายนนี้กับมาตรการ New Normal ที่ยกระดับคุมเข้ม “เพื่อให้ทุกบริการ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล

หลังประกาศคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3 มีการอนุญาตให้ธุรกิจฟิตเนสเปิดบริการได้ วี ฟิตเนส โซไซตี้ พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ กับมาตรการ New Normal ที่ยกระดับคุมเข้มมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกเพื่อป้องกันโควิด-19 เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของสมาชิก เทรนเนอร์ และพนักงานทุกคน ในการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในคลับทุกแห่ง ด้วยแผนแม่บท 5 ข้อ “เพื่อให้ทุกบริการ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล”
เมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เปิดเผยว่า วี ฟิตเนส โซไซตี้ ได้วางมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวดในการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่มาโดยตลอด ทั้ง ด้านสถานที่ ด้านบริการ และด้านพนักงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของสมาชิก เทรนเนอร์ และพนักงาน ทั้งการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ครอบคลุม เพื่อให้สมาชิกและเทรนเนอร์ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานในการออกกำลังกายในคลับทุกแห่ง 
มาตรการต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอีกครั้ง ครอบคลุมตั้งแต่ การจำกัดระยะเวลาการเปิดให้บริการ การวัดอุณหภูมิทุกคน การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ การจัดวางอุปกรณ์ออกกำลังกายต่าง ๆ ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม การจำกัดจำนวนสมาชิกในคลาสออกกำลังกาย และข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อให้สมาชิกทุกคนมั่นใจได้ว่าจะสามารถเพลิดเพลิน ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับสุขภาพดี กับกิจกรรมออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ทั้งในรูปแบบการใช้อุปกรณ์ การฝึกสอนส่วนบุคคล และการเข้าคลาสออกกำลังกายต่าง ๆ ด้วยแผนแม่บท 5 ข้อ “เพื่อให้ทุกบริการ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล” ดังนี้
1. Extra Screening การคัดกรองอย่างเข้มงวด
- ตรวจวัดอุณหภูมิ ท่านสมาชิกผู้เข้าใช้บริการ พนักงานทุกคนก่อนเข้าสู่คลับ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 37.5 องศาขึ้นไป จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนเข้าใช้บริการ
- เทรนเนอร์ และพนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย, Face Shield และสวมใส่ถุงมือในจุดให้บริการใกล้ชิดลูกค้าตลอดเวลา
2. Social Distancing งดความแออัด
- เว้นระยะห่างการเข้าแถวรอคิวทุกจุดที่เข้าใช้บริการ และการเข้าใช้บริการตู้ล็อคเกอร์ ในระยะห่าง 1-2 เมตร
- เพิ่มจุดบริการ FastTrack สำหรับการเข้าใช้บริการ โดยไม่ต้อง ยืนหน้าเคานเตอร์ต้อนรับส่วนหน้า โดยใช้เพียงมือถือ ของท่านสมาชิกในการ เช็คอิน สำหรับการความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัย และมั่นใจกับท่านสมาชิก
- จำกัดจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ Group class อาทิ Body combat, Body pump, Zumba, Spinning, Yoga, Pilates mat และ class อื่น ๆ ตามมาตรการ social distancing โดยขึ้นอยู่ตามขนาดของห้อง หรือ สตูที่เปิดให้บริการ
- จำกัดจำนวนผู้เข้าคลาสออกกำลังกายต่าง ๆ เพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยสมาชิกสามารถทำการจองการเข้าคลาสผ่าน WE Mobile Application เพื่อความสะดวกสบาย การลดการสัมผัส และการวางแผนการออกกำลังกายได้ล่วงหน้า
- จัดพื้นที่ Member Lounge เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
- เว้นระยะของอุปกรณ์และเครื่องเล่น Cardio Machine และ Spinning ในระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing และมีพนักงานเดินให้บริการ ตลอดระยะเวลา และให้คำแนะนำและสอดส่องดูแล ให้เป็นตามไปมาตราการตลอดระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ
3. Safety Tracking ติดตามให้มั่นใจ
- มีการ เช็คอิน-เช็คเอาท์ ของลูกค้า เพื่อสะดวกในการติดตาม ผ่าน WE Mobile Application
- ใช้ระบบการเช็คอินแบบ Fast track ทั้งท่านสมาชิก เทรนเนอร์และพนักงาน มีการระบุข้อมูลชื่อ เวลา และอุณหภูมิในช่วงที่เข้ามาใช้บริการ
- มีการทำแบบสอมถาม มาตรการ COVID-19 และมีแบบประเมินความพร้อมด้านสุขภาพ ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อทราบข้อมูล และติดตาม เพื่อการดูแลท่านสมาชิก
- มีการติดตามข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของพนักงานย้อนหลัง 14 วันก่อนเปิดบริการ และทุกวันก่อนเริ่มงาน
4. Extra Cleaning สะอาดทุกจุดในเชิงรุก
- เช็ดทำความสะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 3 ชั่วโมง
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 2 ชั่วโมง
- ทำความสะอาดบัตรต่าง ๆ สำหรับให้สมาชิกก่อนและหลังการใช้บริการ
- ขอความร่วมมือสมาชิกในการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ในการออกกำลังกายต่าง ๆ และเสื่อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ทางคลับเตรียมไว้ให้ทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ทำความสะอาดภายในคลับด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังคลับปิดทุกวัน
5. Touchless Experience ลดการสัมผัส
- เข้ารับบริการโดยการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือของสมาชิกผ่าน WE Mobile Application ลดการสัมผัสโดยการใช้บัตรสมาชิกในการเช็คอิน
- ส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ Cashless และช่องทาง E-Payment แทนการใช้เงินสดในทุกจุดบริการ
- เปลี่ยนระบบประตูให้เป็นแบบอัตโนมัติ
- ใช้ระบบเสริมการเช็คอินแบบเร่งด่วน Fast track ลดการสะสมของสมาชิกที่เคาน์เตอร์
- สมาชิกต้องนำผ้าเช็ดตัวมาเองทุกครั้งเพื่อใช้ในขณะออกกำลังกายเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล
- จัดชุดผ้าเช็ดตัวในห่อพลาสติก และให้ท่านสมาชิกหยิบรับผ้า หรือส่งคืนผ้าลงถังด้วยตัวเอง

เมษยน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกมาตรการป้องกันต่าง ๆ วี ฟิตเนส ได้ให้คำแนะนำพนักงาน และสื่อสารถึงทีมงานทั้งหมดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องถึงแนวทางปฏิบัติที่เน้นย้ำเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกที่จะกลายเป็น New Normal และเพื่อให้ ท่านสมาชิก ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับสุขภาพที่ และการบริการที่ดีที่สุด อย่างต่อเนื่อง ตามคอนเซ็ป ของ วีฟิตเนส “เส้นทางของคนรักสุขภาพ ผ่านการบริการ และความใส่ใจจากพวกเรา “ โดยมั่นใจได้ถึงการให้บริการ ของทุกคลับทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, สุขุมวิท-เอกมัย, ปิ่นเกล้า, เอสพลานาด รัชดา, เอสพลานาด แคราย, เจ อเวนิว ทองหล่อ และโรงแรม วี ราชเทวี


ไม่มีความคิดเห็น