Breaking News

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ชวนร่วมลุ้นนักการตลาดหน้าใหม่ ทีมไหนจะครองใจแบรนด์ยุคดิจิทัล

เข้าสู่รอบตัดสิน ในโครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่เน้นการประยุกต์ใช้ Digital Technology โดยน้องๆ จะได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผนการตลาด จาก 8 โจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ซึ่งแต่ละทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย จะมีงบประมาณให้ทดลองทำการตลาดจริงทีมละ 20,000 บาท ร่วมลุ้นทีมไหนสามารถนำแผนเข้าสู่เป้าหมายครองใจตัวจริง

  นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เปิดเผยว่า  “โครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 821 ทีม จาก59 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้ามาอบรมกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะต้องไปรับโจทย์จากองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้น้องๆ เกิดไอเดีย ในการประยุกต์แผนการตลาดมาผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างรอบด้าน 
การแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่นิสิต นักศึกษาไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน และเพื่อรองรับแผน พัฒนาตามยุทธศาสตร์ Digital Economy ของรัฐบาล เพราะปัจจุบันการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในองค์กรธุรกิจมีความต้องการอย่างมาก ประกอบกับการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ทำให้องค์กรเอกชนต้องปรับตัวมุ่งสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันในเชิงการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการสร้างประสบการณ์ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้คิดแผนการตลาด และลงมือทำจริงจากโจทย์ของผู้ประกอบการ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยส่งเสริมจึงเป็นอีกโครงการที่จะเตรียมความพร้อมนิสิต นักศึกษา ที่จะได้ฝึกฝนทำงานจริง ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในอนาคต ที่สำคัญโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชน ที่เข้ามาสนับสนุน และให้โจทย์การทำงานจริงกับน้องๆ เช่นแบรนด์ SOLA Himalaya Wacoal และ Colly โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม จะได้รับโจทย์ความท้าทายจากองค์กรธุรกิจ และเป็นการเรียนรู้จากผู้ประกอบการจริง ในภาวะที่โลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงในการนำ 
เทคโนโลยีมาใช้งาน และจะต้องนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Objective and Strategy) พร้อมนำเสนอแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน ที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นได้และใช้งานได้จริงซึ่งผลที่ได้จากโครงการนี้ นอกจากจะสร้างบุคลากรด้านการตลาดรุ่นใหม่แล้วองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมก็จะได้เห็นถึงแผนการตลาดที่คนรุ่นใหม่คิด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างการทำงาน และความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ในอนาคต” นางสาวกัลยา กล่าวและเพิ่มเติมว่า 

โดยในรอบสุดท้าย จะมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 12 ทีม และคณะกรรมการจะตัดสินว่าทีมไหนจะได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 -12.30 น. ณ ห้อง Jubilee A-B ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยในวันประกาศผล และมอบรางวัล The Winner Award U Power Season 4 ทางโครงการได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล พร้อมกับตัวแทนองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจาก บริษัท โซบิวตี้จำกัด ,บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยวาโก้จำกัด (มหาชน) , บริษัท พัฒน์พลัส จำกัด สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสุดท้าย รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) 
โครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” จึงถือเป็นอีกเวทีที่จะบ่มเพาะนักการตลาดยุคใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ และแนวทางการทำงานด้านดิจิทัล ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ Digital Economy ของรัฐบาล ได้อย่างรอบด้าน และสามารถสร้างการแข่งขันบนเวทีธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างเท่าทันกับเทคโนโลยีในโลกอนาคต” นางสาวกัลยากล่าวสรุป
รายชื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 12 ทีม จาก 8 โจทย์อุตสาหกรรม 1. แบรนด์ Sola :
- ทีม แมวเหมียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. แบรนด์ Himalaya :
- ทีม Leave it on us มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ทีม 4POWER จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. แบรนด์ Wacoal :
- ทีม PYP Cloud มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ทีม U So Cute มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. แบรนด์ Colly :
- ทีม Mitr มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. แบรนด์ RII :
- ทีม บาบาบิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ
- ทีม Aiko มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6. แบรนด์ Veldent :
- ทีม Unlimit มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทีม Push Up มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7. แบรนด์ Jula’s Herb :
- ทีม ชาลาลา ลาลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. แบรนด์ Snowgirl :
- ทีม Red Panda มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน โครงการ “U Power: Digital Idea Challenge ครั้งที่ 4th ”
• คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย Founder Experience Matters Co., Ltd.
• คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน กรรมการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Deputy Managing Director INTAGE (Thailand) Co., Ltd.
• คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ เลขาธิการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด
• คุณภารุจ ดาวราย กรรมการ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Managing Director ,Digitas 
รายชื่อบริษัทเจ้าของโจทย์ที่เข้ารอบ
- บริษัท โซบิวตี้ จำกัด
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พัฒน์พลัส จำกัด
- บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
- บริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด


ไม่มีความคิดเห็น