Breaking News

สวนสัตว์ทั่วประเทศ เปิดแล้ววววจ้า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการแถลงข่าว การเปิดสวนสัตว์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ทั่วประเทศกล่าวในการแถลงข่าว หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนให้กลุ่มกิจการประเภทต่างๆ คลายล็อคในระยะที่3ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน2563 เป็นต้นไป สวนสัตว์เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการตามที่รัฐบาลประกาศ ซึ่งถือเป็นข่าวดีของคนไทย ดังนั้น องค์การสวนสัตว์ได้กำหนดแผนการเปิดให้บริการสวนสัตว์ทุกแห่งในวันที่ 15 มิถุนายน2563 นี้ และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเปิดให้นักท่องเที่ยวชมสวนสัตว์ฟรี ทั่วประเทศ ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563
ลุงหนวด.....รายงาน 

ไม่มีความคิดเห็น