Breaking News

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย Mr.Yongmin Tang รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น