Breaking News

นวดไทย แบบนิว นอร์มอล

เปิดแล้ว โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้ ขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์มิติใหม่ “นวดไทย แบบนิว นอร์มอล” การนวดเพื่อสุขภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบโพธาลัย อาทิ นวดไทยเพื่อสุขภาพ, นวดแขน บ่าไหล่ คอ, นวดเอว ช่วงขาท่อนบนถึงปลายเท้า, นวดฝ่าเท้า, นวดยืดเหยียดร่างกาย และ นวดประชับผิวกาย เป็นต้น ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค โซนโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค ชั้น2
เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัย เพื่อให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความมั่นใจ ในมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัยตามข้อกำหนดของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.
กรุณาสำรองเวลาก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 508 5111 หรือ 089 116 6844


ไม่มีความคิดเห็น