Breaking News

จับมือปั้นเมืองสร้างสรรค์โลก


(25 มิ.ย. 63)
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ใช้องค์ความรู้ผลักดันพื้นที่และชุมชนเป้าหมายเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เริ่มเดินหน้า 5 เมือง ภายใน 4 ปี อันจะนำประโยชน์มาสู่การยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับเมืองที่ได้รับการพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น