Breaking News

สทบ. ชวนร่วมงาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” แสดงความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านตลอด 20 ปี นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมโชว์แผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดโครงการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ความสำเร็จของการดำเนินงานตลอด 20 ปี พร้อมแสดงผลงานของสมาชิกกองทุนต้นแบบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกกองทุนให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต รวมถึงมีกิจกรรมให้ความรู้สร้างอาชีพ เสริมทักษะอนาคตให้กับสมาชิกกองทุน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (BANI World)


โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. 


ภายในงานตั้งแต่วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 จะมีกิจกรรมให้สมาชิกกองทุน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมาฟังสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการออม การลงทุน กลยุทธ์แก้จน รวมไปถึงเรียนรู้การพัฒนาสินค้า บริการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด BCG Model และเพลิดเพลินกับการชอปปิงสินค้า กทบ.มาร์เก็ต ซึ่งทางหน่วยงานได้คัดเลือกสินค้าดี อาหารเด็ด ของฝาก ของใช้ จากชุมชนทั่วประเทศ ยกมาให้ในงานเดียว โดยภายในงานจะได้มีการมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง และรางวัลโครงการประชารัฐตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้เพื่อนสมาชิก

ผู้สนใจเที่ยวชมงาน รับสาระความรู้ ค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างอาชีพ อุดหนุนผลิตภัณฑ์และบริการจากสมาชิกกองทุน พร้อมร่วมชมการแสดงในแต่ละวันและลุ้นรับรางวัลภายในงานอีกมากมาย ได้ภายในโครงการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ไม่มีความคิดเห็น