Breaking News

เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซีย โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


ไม่มีความคิดเห็น