Breaking News

ท็อปส์ ร่วมกับ มกอช. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เนื่องใน “วันความปลอดภัยอาหารโลก”พร้อมชูมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเหนือระดับภายในสาขาสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคไทย

กรุงเทพฯ 13 มิถุนายน 2566 – ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็นผู้นำฟู้ดรีเทล เผยมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเหนือระดับ นำโดย นายชัยรัตน์ เพชรดากูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาหารสด บ. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ให้การต้อนรับนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมผนึกกำลังร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยอาหารโลก”(World Food Safety Day) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของความปลอดภัยอาหารให้กับพนักงานและคู่ค้า ตลอดจนสร้างความความเชื่อมั่นด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหารกับลูกค้า อาทิ ขบวนรณรงค์สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่ลูกค้า สาธิตการล้างมือเพ่ื่อสุขอนามัยที่ดี การสาธิตการสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ฯลฯ โดยมี กุลพิพิทย์ จันทร์บวย, ณทธร กสิบุตร, อารยา เผ่าเหลืองทอง, ภรณี ปิ่นจินดา และ วิราศินีย์ จันทมาลา ร่วมงาน ที่ ท็อปส์ สาขา บางนา

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณภรณี ปิ่นจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัฒนาสินค้าเฮ้าส์แบรนด์บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

2. คุณณทธร กสิบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบงานรับรองมาตรฐาน กองรับรองมาตรฐาน (มกอช.)

3. คุณอารยา เผ่าเหลืองทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

4. คุณชัยรัตน์ เพรชดากูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาหารสด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

5. คุณกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

6. คุณกุลพิพิทย์ จันทร์บวย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)

7. คุณวิราศินีย์ จันทมาลา ผู้จัดการสาขา เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาบางนา


ไม่มีความคิดเห็น