Breaking News

พช. แปดริ้ว ชี้เป้าทริปเที่ยว ONE DAY TRIP “ ล่องเรือ มองวิถี ชิมของดี ที่คุ้งกร่าง”

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคุ้งกร่าง ม.7 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักการตลาดรุ่นใหม่ ติดตามทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าอิฐ ม.7 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา


ในการนี้ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ทดสอบทริปชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคุ้งกร่าง ม.7 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน กิจกรรมประกอบด้วย
-การต้อนรับนักท่องเที่ยว จากคณกรรมการฯ
-ไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อผอม พระคู่บ้านคู่เมือง ของวัดคุ้งกร่าง
-ลงเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำบางปะกง รอบเกาะลัด เกาะน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีคนอาศัยอยู่
-ไหว้พระ ณ วัดพุทธพรหมยาน
-ไหว้พระวัดปากน้ำโจ้โล้
-นั่งเรือชมพระสถูปพระเจ้าตากสิน
-นั่งเรือชมค้างคาวแม่ไก่ วัดโพธิ์บางคล้า
-ขึ้นท่าเรือ ณ วัดคุ้งกร่าง
-รับประทานอาหารพื้นถิ่น เมนูประกอบด้วย แกงกะลามะพร้าวอ่อนกับปลาช่อน กะปิหวานพร้อมผักสดพื้นถิ่น ต้มยำกุ้งแม่น้ำ ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง ยำหัวปลี ปลากระบอกทอด
-นั่งซาเล้งชมอุโมงค์มะพร้าว ณ ถนนสุตานันท์
-กิจกรรม ณ สวนพรไพรพรรณ (โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่)
-ชมโคก หนอง นา
-ชมวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว ลุ่มน้ำบางปะกง
-สอยมะพร้าวน้ำหอม ขึ้นชื่อของอ.คลองเขื่อน (มะพร้าว 3 น้ำ น้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย)
-ทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน
-เก็บผักบุฟเฟ่ ณ แปลงโคก หนอง นา
-ถอดบทเรียนร่วมกับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ

โดย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคุ้งกร่าง ม.7 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา กำหนดเปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 รับนักท่องเที่ยว วันเสาร์และอาทิตย์


ไม่มีความคิดเห็น