Breaking News

“กองทัพเรือ จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

ในวันที่ 4 ธค.66 ระหว่างเวลา 09.30 -12.30 น. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ กำลังพลจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมฯ ประกอบด้วย พิธีเปิดและการอัญเชิญถุงพระราชทาน มอบให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง/ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตชุมชนวัดนาคกลาง ชุมชนสายสัมพันธ์ ชุมชนโค้งกระเทียม ชุมชนจรัลสนิทวงศ์14 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ได้แก่ การให้บริการตัดผม การให้บริการซ่อมรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ การให้บริการช่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น การแจกจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เป็นต้น กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดซางตาครู้ส วัดประยุรวงศสวาสวรวิหาร และมัสยิดต้นสน รวมทั้งพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ เป็นการบูรณาการปฏิบัติของกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศูนย์บริการสาธารสุข 33 สำนักอนามัยกรุงเทพโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนกุฎีจีนและชุมชนวัดกัลยาณ์

ไม่มีความคิดเห็น