Breaking News

“กองทัพเรือ จัดพิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว”

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบและปล่อยขบวนลำเลียงผ้าห่มกันหนาว ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ 
ทั้งนี้ กองทัพเรือจะส่งมอบผ้าห่มกันหนาวดังกล่าว ไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้แก่ หน่วยเรือรักษาความปลอดภัยตามลำแม่น้ำโขง และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและผลกระทบภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น