Breaking News

มูลนิธิซิตี้ มอบ 1.6 แสนเหรียญ พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้พิการในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2565 – มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ (คนที่ 4 จากซ้าย) มอบเงิน 160,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.6 ล้านบาท ให้กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “We are Able” พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานของเยาวชนพิการ พร้อมสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ถึงศักยภาพของคนพิการ รวมถึงความสำคัญของการให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานอย่างเสมอภาคในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีนายเรอโนด์ เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ (สำนักงานใหญ่) อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 กรุงเทพฯ

รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1.นายณัฐพล ราธี หัวหน้าฝ่ายทดลองนวัตกรรม (Head of Experimentation) Accelerator Lab โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

2.นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

3. นายเรอโนด์ เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

4.มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้

5.นางสาวณิชกานต์ กวีวรญาณ ผู้ประสานงานด้านคนพิการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

6.นางสาวนีรนุช คุณากร ที่ปรึกษาด้านคนพิการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น