Breaking News

เอปสันมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในโครงการระบายบนดิน สะพายบนดอย

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท พร้อมถุงใส่หนังสือที่ผลิตจากป้ายไวนิลรีไซเคิลให้กับนางอรวรรณ รัตนาชิราสุทธิ์ ประธานมูลนิธิเรนโบว์แลนด์บริการชุมชน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านทุนการศึกษา และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในด้านอาหารและสุขอนามัย และเป็นกำลังใจให้กับอาสา สมัครที่ดูแลเด็กลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้าน
การมอบเงินบริจาคดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ระบายบนดิน สะพายบนดอย” ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เอปสัน ประเทศไทยจัดขึ้น โดยมุ่งลดปริมาณขยะจากการอุปโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสในด้านการศึกษา ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน พันธมิตรคู่ค้า และสื่อมวลชน ในการออกแบบลายที่นำไปพิมพ์บนป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ใช้แล้วตามหน้าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ด้วยเครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาของเอปสัน รุ่น SureColor S-Series ที่ใช้หมึก Ultrachrome GS3 ซึ่งปราศจากกลิ่นและไร้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะนำไปรีไซเคิลเป็นถุงใส่หนังสือเพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนที่อำเภอออมก๋อยต่อไป
เกี่ยวกับเอปสัน
เอปสันคือบริษัทผู้นำเทคโนโลยีผู้เป็นเจ้าขององค์ความรู้แห่งนวัตกรรม ที่ผสานทั้งประสิทธิภาพ ขนาดกะทัดรัด และความแม่นยำสูงเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสังคม ผ่านนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมด้านการพิมพ์ภายในบ้านและในสำนักงาน การพิมพ์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิต การฉายภาพ และเทคโนโลยีเพื่อไลฟ์สไตล์ของผู้คน ภายในปี 2593 เอปสันจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีกระบวนการผลิตและขั้นตอนดำเนินธุรกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นลบ (Carbon Negative) และยกเลิกการใช้ทรัพยากรใต้ดินที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน โลหะ โดยสิ้นเชิง ภายใต้การนำของ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศญี่ปุ่น เอปสัน กรุ๊ป ทั่วโลกสามารถสร้างยอดขายต่อปีรวมได้ถึง 1 ล้านๆ เยนhttp://global.epson.com

ไม่มีความคิดเห็น