Breaking News

ร่วม “มหกรรมเที่ยวเมืองไทย”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างเดินเยี่ยมชมบูธ ภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ได้ให้ข้อมูลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า พร้อมมอบของที่ระลึกจากชุมชนแก่นายกรัฐมนตรี
สำหรับงานครั้งนี้ อพท. ได้เข้าร่วมออกบูธ นำเสนอบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานขององค์กร และบูธเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า มาร่วมนำเสนอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศภายใต้แนวคิด Save Partner โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ไม่มีความคิดเห็น