Breaking News

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมทักษะด้านไอทีให้เด็กไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดยนางสาววิภาสิริ จันทร์เสวี Senior Human Resources Manager พร้อมด้วยนายธนศักย์ โกวิทวีรธรรม Business Development Manager นางสาวแผ้ว ภิรมย์ ผู้จัดการด้าน การสื่อสาร และนางสาวศิริขวัญ เตชะพัฒนารัตน์ ผู้จัดการด้านการตลาดดิจิตัล เป็นตัวแทนไปบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านป่าเด็ง และโรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เชื่อมั่นว่า “เด็ก” คือ บุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต เปรียบเสมือนทรัพยากรที่มี ค่าสุด จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะเด็กตั้งแต่เยาว์วัย โดยเฉพาะทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ


ไม่มีความคิดเห็น