Breaking News

กสทช. จับมือ กทปส. โชว์ความสำเร็จการส่งต่อประโยชน์สู่สาธารณะ ปี 2566

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2566 – ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ (คนที่ 6 จากซ้าย) กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส(คนที่ 4 จากซ้าย) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี/กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร่วมเดินหน้าพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อสร้างประโยชน์สู่สาธารณะผ่านการจัดงาน “กสทช. เสริมสร้างความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี"เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้มีพื้นที่สำหรับแสดงความรู้ความสามารถ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สู่สาธารณะ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ Sale Gallery (โดม) ด้านหน้าอาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก กรุงเทพฯ


 รายชื่อผู้บริหารในภาพจากซ้ายไปขวา

1. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ/ กรรมการบริหาร กทปส.
2. นางภัทรพร วรทรัพย์ ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3. นายวิโรจน์ นรารักษ์ ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / กรรมการบริหาร กทปส.

4. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / กรรมการบริหาร กทปส.

5. ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ / ประธานกรรมการบริหาร กทปส.

6. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

7. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการบริหาร กทปส.

8. พลเอก ธีระพล เรือนใจมั่น ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม / กรรมการบริหาร กทปส.ไม่มีความคิดเห็น