Breaking News

ทาเคดา ประเทศไทย คว้ารางวัล “AMCHAM Corporate Social Impact Awards”

กรุงเทพฯ – 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก ได้รับรางวัล “Corporate Social Impact Award” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมี นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล

ทาเคดามุ่งเน้นในการให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2566 ทาเคดาได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทาเคดาในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ชุมชน ได้แก่ “CSR Day: taking action for a brighter future” ผ่านพนักงานอาสาสมัครกว่า 60 คนที่ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคและบริจาคให้แก่โครงการ Bangkok Food Bank จำนวน 2,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (Thailand Dengue Prevention and Control Memorandum of Understanding) และ โครงการ “Dengue-zero School Project” ที่ส่งเสริมองค์ความรู้และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่นักเรียนจำนวนกว่า 7,900 คนใน 10 โรงเรียนนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปการให้ความรู้เรื่องโรค การให้คำแนะนำด้านการป้องกัน และวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
นายปีเตอร์ สไตรเบิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทาเคดา มีความมุ่งมั่นในการมอบสุขภาพที่ดีกว่าให้แก่คนไทยและผู้คนทั่วโลก ซึ่งนอกจากที่เราได้นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการรักษาและป้องกันแล้ว เรายังมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน พร้อมสนับสนุนให้เกิดการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา และสร้างความตระหนักให้พนักงานของเราผ่านกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างโครงการ CSR Day และ Dengue-zero School Project”
“การได้รับรางวัล ‘Corporate Social Impact Award’ สอดคล้องกับปรัชญาองค์กร คือ ‘ผู้ป่วย ความไว้วางใจ ชื่อเสียง และธุรกิจ’ ซึ่งทุกองค์ประกอบนั้นฝังลึกอยู่ในวิถีการทำงานของเรา และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างองค์กรที่มีความหลากหลาย พร้อมด้วยกันนี้ ทาเคดายังคงยึดมั่นพันธกิจในการมอบสุขภาพที่ดีกว่าและอนาคตที่สดใสให้กับผู้คนทั่วโลก รวมถึงชุมชนเปราะบางในประเทศไทย”
###
เกี่ยวกับทาเคดา ฟาร์มาซูติคอลส์
ทาเคดา มุ่งมั่นในการส่งมอบสุขภาพที่ดีกว่าและอนาคตที่สดใสให้แก่ผู้คนทั่วโลก ผ่านการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มโรค ระบบทางเดินอาหาร โรคหายาก ผลิตภัณฑ์จากพลาสม่า มะเร็งวิทยา ประสาทวิทยา และวัคซีน เรายังได้ทำงานผ่านความร่วมมือที่หลากหลายเพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ในการรักษา รวมทั้งพัฒนาการเข้าถึงการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะของบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทาเคดา ตั้งมั่นในการทำงานเพื่อผู้ป่วย เพื่อพนักงาน และเพื่อโลกใบนี้ ซึ่งพนักงานของเราในในพื้นที่กว่า 80 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกขับเคลื่อนการทำงานด้วยคุณค่าขององค์กรที่มีมามากกว่า 2 ศตวรรษ

ไม่มีความคิดเห็น