Breaking News

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้”เดินหน้าส่งเสริมสาระและสุขภาพดีแก่เยาวชนไทย

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของเยาวชนผ่านการดำเนินโครงการ "ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้" นำโดย คุณวลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงานของมูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร 5 หมู่อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ผ่านกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกอย่างสร้างสรรค์ ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ และเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวม 10 แห่ง อาทิ โรงเรียนบ้านเพลินพัฒนา อำเภอสามพราน, โรงเรียนบ้านแหลมกระเจาะ และโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ตำบลสง่างาม อำเภอดอนตูม เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น