Breaking News

ดีพร้อมคึก ขึ้นเหนือลุยเชียงราย ฝึกอาชีพดีพร้อมย้ำกระจายงบทั่วประเทศ สร้างอาชีพได้กว่า 190,000 ครัวเรือน

กรุงเทพ 16 กันยายน 2565ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เดินหน้าโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม หรือ อาชีพดีพร้อม เพื่อตอกย้ำการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงไปยังประชาชนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการเน้นขยายผลการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในภาคครัวเรือน ล่าสุดผลการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถสร้างอาชีพดีพร้อมให้กับประชาชนทั่วประเทศกว่า 190,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ขณะที่ตลอดโครงการตั้งเป้าหมายสร้างอาชีพให้ประชาชน 700,000 ครัวเรือน
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865-66 ต่อ 4 และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th

ไม่มีความคิดเห็น