Breaking News

ปลัด วธ. เป็นประธานงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ ๓๐” ประจำปี ๒๕๖๔

  

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) เป็นประธานงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ ๓๐” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนางสาวนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้กำกับ ดารานักแสดง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์เธียเตอร์ ชั้น ๖ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 

ไม่มีความคิดเห็น