Breaking News

งานเทศกาลหุ่นฟาง โคราช ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กย.65เป็นต้นไปณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนองระเวียง อำเภอเมือง นครราชสีมา

 

จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มทร.อีสาน ขอเชิญชม ชิม ช็อป เช็คอิน งานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไปยาว ๆ กว่า 4 เดือน ชมผลงานประติมากรรมหุ่นฟางสร้างสรรค์ Concept โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-220898ไม่มีความคิดเห็น