Breaking News

"เอนก" ยกระดับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทย มองประเทศให้เป็นโอกาสไม่ใช่ปัญหา

 

ศาสตราจารย์พิเศษ​ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 “TSRI Annual Symposium 2022” ขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้คำจำกัดความของคำว่าภูมิภาค เป็นความหมายเชิงพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย สำนักวิจัย แม้กระทั่ง สกสว. เอง เป็นหน่วยงานเชิงภารกิจ เรียกว่า Function based Organization แต่ว่าประชาชนพี่น้องประชาชน ซึ่งตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงชนชั้นกลาง และนักธุรกิจ เขาไม่ได้อยู่เป็น Function based เขาอยู่ในพื้นที่เป็น Area based

ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ 2 ปีที่เป็นรัฐมนตรี อว. เราได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอารยธรรม มา 2,500 - 3,000 ปี เรียกว่า “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” อยู่เคียงข้างกับอารยธรรมจีน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เปอร์เซีย กรีก และโรม จนผลิตหนังสือ 8 ภาษา เพื่อเผยแพร่ให้คนทั้งโลกและคนไทยได้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ การวิจัยไม่ได้หมายถึงทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ทำเรื่องใหญ่ๆ ก็ได้ อว. ยังได้ทำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ เชิงประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นเราก็ยังทำสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยศิลปะ สุนทรียะ อารยะจำนวนมาก ตลอดจนเศรษฐกิจชายแดนของไทยที่เราได้เปรียบดุลการค้า เพราะว่ามีที่ตั้งที่ทำให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน“ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคิดใหญ่ เพราะว่าที่ตั้งของเรามันใหญ่จริงๆ สำคัญจริงๆ สกสว. เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่พยายามจะพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้นต้องพยายามเห็นประเทศเป็นโอกาส เห็นการงานเป็นโอกาส ไม่ใช่เห็นประเทศเป็นปัญหา ไม่ใช่เห็นการงานเป็นปัญหา คนที่คิดเรื่องปัญหามีมากพอแล้ว เราไม่ควรเป็นคนที่ไปคิดเรื่องปัญหาด้วย เราควรจะคิดเรื่องโอกาส และถ้ามีปัญหาเราก็เปลี่ยนปัญหานั้นให้เป็นโอกาส ถ้าคิดแบบนี้ เราจะรบชนะอยู่ร่ำไป ประเทศที่จะรบชนะบางทีไม่ต้องพร้อมก็ชนะได้ บางทีพร้อมน้อยก็ชนะพร้อมมากได้ ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่ต้องคิดแบบมีชั้นเชิง มีกลยุทธ์ มีความพลิกแพลงได้ พวกเราทุกคนไม่ใช่นักวิชาการแล้ว แต่ท่านเป็นนักบริหาร ที่เป็นผู้นำ ที่จะต้องช่ำชองเรื่องยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น ขอให้ช่วยกันคิด แล้วก็ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขอให้งานขับเคลื่อนไทย ขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทยด้วยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ประสบความสำเร็จ” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวเน้นย้ำไม่มีความคิดเห็น