Breaking News

วธ.จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดงานเทศกาลด้านวัฒนธรรมช่วง ๑๐๐ วันเริ่มพ.ย.นี้ ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัล -ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบาย THACCA จัดงานลอยกระทงยิ่งใหญ่ ลุ้นยูเนสโกขึ้นทะเบียน “ประเพณีสงกรานต์” เป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องงานเทศกาลต่างๆในช่วง ๑๐๐ วันที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ JOURNEY 2023 กระทรวงวัฒนธรรม COLORFUL BANGKOK  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) ของรัฐบาลและนโยบายของนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณค่าเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่นๆด้านวัฒนธรรมให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ  อาทิ เทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพฯ ๒๐๒๓ “Neilson Hays Bangkok Literature Festival 2023” วันที่  ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสมุด NELSON HAYS กรุงเทพฯ   เทศกาล “กรุงเทพกลางแปลง” วันที่ ๗ ตุลาคม – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จัดฉายภาพยนตร์ ณ พื้นที่ต่างๆในกรุงเทพฯ  เทศกาลดิวาลี วันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ถนนพาหุรัด ริมคลองโอ่งอ่าง กรุงเทพฯ  และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ ซึ่งเป็นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มีงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งวธ.บูรณาการความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดอรุณราชวราราม โดยเน้นแสดงถึงวิถี คุณค่า สาระและการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมาเที่ยว  งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok  ASEAN Film Festival)  วันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จัดฉายภาพยนตร์อาเซียน ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  และโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด  งาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2023 ครั้งที่ ๗ วันที่ ๗ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันที่ ๘ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ 

นางยุพา กล่าวด้วยว่า  ขณะเดียวกันองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) มีการประชุมโดยมีวาระพิจารณาประเพณีสงกรานต์เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งวธ.เตรียมจัดงานแถลงข่าวและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษาและเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ รวมทั้งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ –  ๒ มกราคม ๒๕๖๗   นอกจากนี้ มีกิจกรรมเยี่ยมยล ชม วัง ศาสนสถาน อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม    ศาลหลักเมือง  โบสถ์พราหมณ์ เป็นต้น  เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรปีใหม่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๖ – ๗ มกราคม ๒๕๖๗  รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ยามค่ำคืน(Night Museum) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อีกด้วย   

ไม่มีความคิดเห็น