Breaking News

กทปส. ร่วมกับ วิศวะ มธ. ค้นหาเด็กเก่งด้านโทรคมนาคม

กรุงเทพฯ 17 เมษายน 2566 – นายวัชระ อมศิริ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ หรือ WiFinder คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) จัดการแข่งขัน International WiFinder Championship 2023 เฟ้นหาสุดยอดนักค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณในสถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน โดยมี นายอุปการ จีระพันธุ กรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการฯ (คนที่ 1 จากซ้าย) และ นายอรรณพ ตรึกตรอง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 3 (กทปส.) (คนที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมติดตามและประเมินผลงาน สำหรับการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ หรือ WiFinder ผ่านการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดย สำนักงาน กสทช. เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สนใจด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมมากขึ้น โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต

คำอธิบายภาพจากซ้าย
1. นายอุปการ จีระพันธุ กรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการฯ
2. นายวัชระ อมศิริ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ หรือ WiFinder
3. นายอรรณพ ตรึกตรอง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 3 (กทปส.)
4. อาจารย์โรงเรียนวัดหัวกรูด ผู้เข่าร่วมการแข่งขัน International WiFinder Championship 2023


ไม่มีความคิดเห็น