Breaking News

ร่วมต่อต้านข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง TikTok จับมือ กกต. เปิดตัว "ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง"

 TikTok ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดตัว "ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง หรือ Election Centre" อย่างเป็นทางการ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (Election Centre) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนและเนื้อหาที่อันตรายด้วยจุดเด่นคือ เข้าถึงง่าย เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมรายงานเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง TikTok เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเปิดตัว ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (Election Centre) จะเป็นก้าวสำคัญในการต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนในช่วงการเลือกตั้งซึ่งจะถูกจัดขึ้นในวันที่

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตลอดจนช่วยตอกย้ำจุดยืนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้บนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมเชิงบวกและปลอดภัยให้กับผู้คนในชุมชน โดย ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง(Election Centre) จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้อย่างง่ายดาย และยิ่งไปกว่านั้นความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (Election Centre) บนแพลตฟอร์ม TikTok จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หลักของกกต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

นางสาวชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok กล่าวว่า TikTok มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวาระสำคัญนี้ โดยเชื่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ความพยายามของ TikTok ในการป้องกันไม่ให้มีข้อมูลที่บิดเบือนความจริงและเป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากความร่วมมือในครั้งนี้ ที่ TikTok ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนั้น เรายังได้ร่วมมือกับ COFACT เพื่อป้องกันและควบคุมข้อมูลบิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในชุมชน TikTok จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (Election Centre) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนในชุมชน TikTok สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2566 โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้
เข้าถึงง่าย: ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (Election Centre) สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน หน้า "For You" โดยคลิกผ่านไลฟ์แบนเนอร์ (live banner) ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ รับชมข้อมูล หรือ ค้นหาคีเวิร์ดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น คำว่าเลือกตั้ง ในช่องค้นหา แล้วกด "เรียนรู้เพิ่มเติม" เพื่อเข้าสู่ Election Centre

 ศูนย์กลางข้อมูลที่ถูกต้อง: เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนความจริง ผ่านความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อแนะนำข้อปฏิบัติและข้อควรรู้สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้จำเป็นสำหรับผู้ที่เลือกตั้งเป็นครั้งแรก ตลอดจนความร่วมมือกับ COFACT เพื่อสร้างสรรค์วิดีโอให้ความรู้ในการรับมือกับข้อมูลที่อาจถูกบิดเบือน
รายงานเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง: เอื้อให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการต่อต้านข้อมูลที่สร้างความเกลียดชัง พฤติกรรมที่อันตราย และข้อมูลที่บิดเบือนความจริงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยจะมีข้อความขึ้นเตือนให้ผู้ใช้งานพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากผู้ใช้งานเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถใช้ปุ่มรายงานเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานส่งต่อเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในช่วงของการเลือกตั้ง
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีฐานผู้ใช้งานจำนวนมากและเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในสังคมปัจจุบัน การร่วมมือกับ TikTok จึงถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะหน่วยงานควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ เราทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงคนไทยในทุกช่วงวัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ TikTok เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกคนจะสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เชื่อถือและตรวจสอบได้"
TikTok ทุ่มเทอย่างมากที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างสะดวกเพื่อร่วมกันต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนและข้อมูลที่ละเมิดนโยบายของแพลตฟอร์ม เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงที่เชื่อมผู้คนเข้าไว้ด้วยกันผ่านเนื้อหาที่มอบทั้งความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนาน

ไม่มีความคิดเห็น