Breaking News

บรรยากาศงานสงกรานต์วัดพระเชตุพน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (Water Festival 2023) ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๒- ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

 

เมื่อเร็วๆนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานสงกรานต์วัดพระเชตุพน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (Water Festival 2023) และมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก เข้าร่วม ณ ลานพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตีฆ้องเปิดงานอย่างเป็นทางการ ชมการแสดงโชว์สุดยอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย Soft Power ระดับโลกของไทย จาก “หนึ่งพิชิต ศิษย์ยอดธง” อดีตแชมป์มวยไทยโลก และคณะ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ การจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดพระเชตุพน ได้บูรณาการร่วมกับการจัดงาน "Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย"  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอีก มากมาย
ไม่มีความคิดเห็น