Breaking News

บำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย และเป็นโรงพยาบาลไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน (2020-2024) โดยนิตยสาร Newsweek


นับเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งและสร้างชื่อเสียงให้สาธารณสุขไทยอีกครั้งที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับจากการสำรวจของนิตยสาร Newsweek และ Statista ให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก และเป็นโรงพยาบาลอันดับ 1 ในประเทศไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) นิตยสาร Newsweek ได้ประกาศผลการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2567 (World's Best Hospitals 2024) จำนวน 250 อันดับ ผ่านทาง www.newsweek.com โดยมีผลประกาศและใจความสำคัญว่า:


บำรุงราษฎร์ ติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการจัดอันดับที่ 130 จาก 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก - หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่บำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับที่ 182 นับว่าเป็นการจัดอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี 2566

บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลของไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

บำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคะแนน 93% จากโรงพยาบาลในประเทศ 30 แห่ง - ในขณะที่โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ได้คะแนน 87.34%


การจัดอันดับของนิตยสาร Newsweek และ Statista มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพระหว่างประเทศพิจารณา โดยจัดอันดับจากเกณฑ์ที่สำคัญ 4 ด้าน คือ 1) การสำรวจออนไลน์จากแพทย์, ผู้บริหารโรงพยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ กว่า 85,000 ราย จากโรงพยาบาล 2,400 แห่ง ใน 30 ประเทศ 2) ข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ป่วย ได้แก่ ความพึงพอใจทั่วไป การบอกต่อแนะนำ ความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาล 3) ดัชนีคุณภาพของโรงพยาบาล ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง ความปลอดภัยของผู้ป่วย มาตรการด้านสุขอนามัย และอัตราส่วนของแพทย์หรือพยาบาลต่อผู้ป่วย และ 4) Patient Reported Outcome Measures (PROMs) ซึ่งเป็นการใช้แบบประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาของผู้ป่วยเข้ามาใช้ในขั้นตอนของการพิจารณาจัดอันดับด้วย โดยผลการสำรวจจัดทำโดย Newsweek นิตยสารและเว็บไซต์ข่าวชั้นนำ ร่วมกับ Statista บริษัทสำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคเชิงลึกที่น่าเชื่อถือระดับโลกของประเทศเยอรมนี โดยมีการสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566


ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนทีมแพทย์และผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากสำหรับการประกาศการจัดอันดับที่สำคัญระดับโลกของปี 2567 นี้ ในฐานะโรงพยาบาลของไทย เราภาคภูมิใจที่ทำให้ประเทศไทยได้มีชื่อเสียงด้านสาธารณสุขในระดับโลกอีกครั้ง ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพในการเป็น Medical Hub และ Medical and Wellness Destination ของประเทศไทย จึงขอถือโอกาสนี้ มอบคำชื่นชมในระดับโลกเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันนี้ให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกคน และขอแสดงความขอบคุณในความทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับการดูแลผู้ป่วย ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัยขั้นสูงสุด และถ่ายทอดวิธีปฏิบัตินี้จากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้ป่วยทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของบำรุงราษฎร์เสมอมา การยกย่องในครั้งนี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เรามุ่งมั่นในการพัฒนาประสบการณ์การรักษาด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย การใช้นวัตกรรม และการส่งมอบการบริบาลเชิงบวกด้วยความเอื้ออาทร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสาธารณสุขไทยของเราให้ทัดเทียมมาตรฐานโลกต่อไป”

“การเป็นส่วนหนึ่งของทีมบำรุงราษฎร์คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด และเชื่อมั่นว่าการเป็น Top 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกจากการจับอันดับของ Newsweek ในอีก 5 ปีข้างหน้า คงไม่ไกลเกินเอื้อม” ภญ. อาทิรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น