Breaking News

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “STYLE Bangkok 2024” เวทีแสดงสินค้าแนวดีไซน์ระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ตอกย้ำศักยภาพซอฟท์พาวเวอร์ของไทย

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "STYLE Bangkok 2024 "งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และงานคราฟท์แนวดีไซน์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า เอกอัครราชทูต และผู้แทนการค้าจากประเทศต่างๆ รวมถึงผู้แสดงสินค้าจากไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 งานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ถึงความสำคัญของงาน STYLE Bangkok ว่า “STYLE Bangkok" เป็นเวทีที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ทุกระดับ รวมถึงนักออกแบบ และผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการก้าวสู่ตลาดสากลได้อย่างแข็งแกร่ง งานนี้ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าแนวดีไซน์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน”   อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และแฟชั่นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แสดงถึงศักยภาพของคนไทย ในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีผู้ประกอบการ SMEs อยู่ในอุตสาหกรรมถึงกว่าร้อยละ 90 ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ STYLE Bangkok ยังเป็นเวทีที่มุ่งส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจในการก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ผู้ประกอบการใทยในปัจจุบันมีความตระหนักและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของวาระแห่งชาติที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ”  งาน STYLE Bangkok 2024 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสนับสนุนโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรวม 23 องค์กร จัดระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของภูมิภาค งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม "ChicNature” เพื่อตอกย้ำศักยภาพของไทยในการผลิตสินค้ามีดีไซน์ ความชิค และมีเอกลักษณ์ในรูปแบบของตนเอง โดยมีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 500 ราย ร่วม 820 คูหา และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 ราย สร้างมูลค่าการค้าทันทีและภายใน 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท

           สำหรับไฮไลต์ของงาน STYLE Bangkok 2024 ในปีนี้ คือพาวิลเลียน Chic by Nature ภายใต้โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล และเพื่อสืบสานพระปณิธานดังกล่าว ภายในงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดการนำผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และฉบับที่ 2 ระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ผ้าไทยในประเทศด้วย


ภายในงาน "STYLE Bangkok 2024" พบกับสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่มีดีไซน์และความหลากหลาย ตลอดจนสินค้างานหัตถกรรมท้องถิ่นจากผู้ส่งออกชั้นนำของไทย ไม่ว่าจะเป็น ของขวัญ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์สปา ของเล่น ฯลฯ 

        นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ งานเสวนาองค์ความรู้ด้านตลาด ตลาดออนไลน์ โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และเทรนด์สินค้าแฟชั่น นิทรรศการจัดแสดงผลงาน และแฟชั่นโชว์ จากโครงการพัฒนาตลาดเชิงลึกต่างๆ ของ DITP กิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายและเปิดโอกาสด้านความร่วมมือทางการค้า ฯลฯ

        งาน "STYLE Bangkok 2024" จัดระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 ณ ฮอลล์ 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดเป็นวันเจรจารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม เวลา 10.00-18.00 น. และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและเลือกซื้อสินค้า ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม เวลา 10.00-21.00 น. 

        ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.stylebangkokfair.com หรือ Facebook/Instagram/TikTok : Style Bangkok Fair หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

ไม่มีความคิดเห็น