Breaking News

ชวนเรียนรู้ไปกับนิทรรศการและกิจกรรมในงาน ฐานรากก่อนกาลอภิวัฒน์สยาม ALTERATION: Prelude of Siamese Reform ที่จะทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สนุกกว่าที่คิดมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ และมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมกับ มิวเซียมสยามเผยแพร่ประวัติศาสตร์และพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยในรัชกาลที่ 6

ในวาระครบรอบ 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมกับ มิวเซียมสยาม จัดงาน ฐานรากก่อนกาลอภิวัฒน์สยาม ALTERATION: Prelude of Siamese Reform เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยในรัชกาลที่6ด้วยการสื่อสารประวัติศาสตร์ผ่านสื่อ และวิธีการอันหลากลาย ที่มุ่งเน้นกระบวนทัศน์ใหม่ทางประวัติศาสตร์ ตามความสนใจในการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์สังคมของรัชสมัยได้นำไปสู่ความตระหนักในคุณค่าทั้งทางกายภาพ มรดกวัฒนธรรมของชาติ และเกิดแรงบันดาลใจจากการเข้าใจอดีตของสังคมไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้นำข้อคิดจากประวัติศาสตร์มารับใช้ปัจจุบันและสร้างสรรค์อนาคต อีกทั้ง เพื่อเป็นการรฤกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีคุโณปการอย่างใหญ่หลวงแก่พสกนิกรทั้งในรัชสมัย และสืบเนื่องมายังพสกนิกรในปัจจุบันมิวเซียมสยามรับหน้าที่สร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสื่อสารประวัติศาสตร์ภายใต้ชื่องาน “ฐานรากก่อนกาลอภิวัฒน์สยาม ALTERATION: Prelude of Siamese Reform” โดยจะจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “รากฐานสู่การวัฒนา: จากปิยมหาราชาสู่มหาธีรราชเจ้า” เพื่อเชิญชวนผู้เข้าชมย้อนไปรับชม15 พรรษาแรกในฐานะ “เจ้าชาย” ของพระมหากษัตริย์ “รัชกาลที่6” พระองค์นี้ที่ทรงได้รับพระราชภาระสืบต่อสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “รัชกาลที่ 5” ได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ ผ่านการ “บ่มเพาะ” เจ้าชายพระองค์น้อยพระองค์หนึ่ง นิทรรศการจะจัดแสดงที่ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชยไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสนุกให้ร่วมเรียนรู้โดยไม่ต้องท่องจำมากมาย ทั้งที่ มิวเซียมสยาม ถนน สนามไชย หอวชิราวุธานุสรณ์ ถนนสามเสน และพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยKidscovery Zone ก่อนกาลอภิวัฒน์กับสถาปัตยศิวิไลซ์ พื้นที่กิจกรรมเจาะกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กให้ได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ สถาปัตย์ศิวิไลซ์ก่อนกาลอภิวัฒน์สยาม และสัมผัสประวัติศาสตร์รสนิยมโลกในห้วงกว่า 100 ปีก่อน ด้วยการลงมือทำ พบกับวิทยากรพิเศษจากครีเอเตอร์สายสถาปัตยกรรม อาทิ HANDIGRAPH, CAPYPER, BLUE BANGKOKฯลฯ   ​TALKS เสวนาชวนฟังและพาเดิน เพื่อสำรวจข้อมูลหมุดหมายสำคัญแห่งโครงข่ายการพลิกโฉมสยามรัตนโกสินทร์สู่ เมืองแห่งความ “ศิวิไลซ์” บนประจักษ์พยานทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์รสนิยม (History of Taste)  WALKS 15:15:15 เดินมองประวัติศาสตร์ ผ่านรส – นิยม ผู้คนร่วมรัชสมัยสำรวจย่านอย่างออกรส เพื่อฉายบรรยากาศรสนิยมร่วมรัชสมัย ทั้งแหล่งที่ฮิปสเตอร์ที่รุ่นใหญ่เมื่อ 100 ปีก่อนมาใช้ชีวิต ทั้งร้านรวง ย่านการค้า สรรพสิ่ง เพื่อให้ยังได้กลิ่นอายเมืองเก่าอย่างมีอรรถรส
BOARD GAMES เกมกระดานสโมสรบอร์ดเกม เพื่อการทำความรู้จักเรื่องราวของสังคม พลวัตเมื่อ 100 ปีก่อน พบกับบอร์ดเกมร่วมรัชสมัยทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ ดุสิตธานี-ท้องถิ่นวิวัฒน์ และ "ดุสิตธานี – รัฐเนรมิต, สถาปัตย์ศิวิไลซ์ใน 100 กว่าปี, กาลานุกรมพระมงกุฎเกล้า, แยกธาตุเกมในสังกัดกรมพาณิชย์สถิติพยากรณ์, และไฮไลต์พิเศษ เกม “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ นานาชาแนล เอกซฮิบิเซนแห่งสยาม” แนวคิดการจัดงานเอ็กโปนานาชาติในช่วงต้นปี 2468 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ การลงทุนในประเทศไทยให้แก่นานาประเทศบนพื้นที่สวนลุมพินี งานใหญ่เมื่อ 100 ปีที่ไม่ได้สร้างแต่ต่อยอดมาเป็นแนวพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน อีกทั้งยังมี THE ALTERATION TRAILS การนำชมพิเศษ หอวชิราวุธานุสรณ์ ทรรศนา: ดุสิตธานี พระบรมราชะประทรรศนีย์ สถานธีรนิทรรศน์ และสีสันจากการทำกิจกรรมเวิร์คช้อปอีกมากมาย

นอกจากนี้ ในงานได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเรื่อง รากฐานสู่การวัฒนา: จากปิยมหาราชาสู่มหาธีรราชเจ้า พร้อมกับ มอบของที่ระลึกให้กับ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ 2567 ดินสอสี-พนิดา เขื่อนจินดา ในฐานะที่ได้รับเลือกจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ให้ทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์เชิญชวนรณรงค์อุดหนุนของที่ระลึกทั้งสองมูลนิธิฯ โดยได้มีการถ่ายสปอตและภาพนิ่งรณรงค์เชิญชวนอุดหนุนของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุน เช่น เสื้อคอโปโลปักพระตราวชิระสีขาว เสื้อคอโปโลปักลายพญามังกร สีกรมท่า หมวกแก๊ป กระเป๋าลายสุนัขทรงเลี้ยง แฟลชไดรฟ์เรือหลวงพระร่วง พัดผ้าไหมลายนกโรบิน สมุดโน้ต และอีกมากมาย โดยรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย พร้อมทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเชิญชวนเที่ยวชมนิทรรศการและกิจกรรมในงานอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 28เมษายน 2567 (มิวเซียมสยาม เปิดบริการเวลา 10.00 – 18.00 น. ปิดทุกวันจันทร์ หอวชิราวุธานุสรณ์ เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: MuseumSiam หรือ www.museumsiam.org สอบถามข้อมูลการสนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิฯ ได้ที่ Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.6 และ Facebook มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

ไม่มีความคิดเห็น