Breaking News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ไม่มีความคิดเห็น