Breaking News

เอ็นไอเอพร้อม 3 พันธมิตร โชว์ “อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย” ใน 10 ปีข้างหน้า

กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2566 – แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนางธีรีสา มัทวพันธุ์ (คนซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ และดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ (คนขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและอนาคตศึกษาด้านสุขภาพจิต โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และการมองอนาคต เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสุขภาพจิต เพื่อช่วยยกระดับสุขภาวะของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเผยผลการวิจัย “อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Mental Health in Thailand 2033)” เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ FutureTales Lab Forum True Digital Park กรุงเทพฯ


ไม่มีความคิดเห็น