Breaking News

“ดีพร้อม” จัดงาน “กาดดีพร้อม (KAD DIPROM)” ชูลำปางสู่ศูนย์อุตสาหกรรมไมซ์

กรุงเทพ 31 มีนาคม 2566 - นายใบน้อย สุวรรณชาตรี (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “กาดดีพร้อม (KAD DIPROM) สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข” สนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น สร้างโอกาสทางการตลาดในการกระจายสินค้าในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง อันเป็นเป้าหมายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ ดีพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น