Breaking News

ททท. จัดกิจกรรม Amazing Thailand Mega FAM Trip to Phangnga 2023 เร่งเครื่องตลาดระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Amazing Thailand Mega FAM Trip to Phangnga 2023 ณ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน Welcome Reception: Amazing Thailand Mega FAM Trip to Phangnga 2023 พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. รวมถึงผู้บริหาร ททท. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ลา เวลา เขาหลัก จังหวัดพังงานายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. โดย 18 สำนักงานต่างประเทศในพื้นที่ตลาดระยะใกล้ได้เชิญผู้แทนบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ จำนวน 144 ราย จาก 12 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Mega FAM Trip to Phangnga 2023 ณ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2566 เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Chapters กระจายการเดินทางและรายได้สู่ท้องถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters” ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว (The Great Resumption) ตอบโจทย์และเป็นไปตาม 5 Approaches ของด้านตลาดระยะใกล้ ได้แก่ China is Back (การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพ), 7 Digits Target (เน้นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง), Color Your Life by Amazing Thailand (ให้แบรนด์ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยว) Responsible Tourism (สนับสนุนการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม), Second Tier, Second to None (ขยายพื้นที่เป้าหมายไปยังเมืองรองของประเทศไทย) ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยเร่งผลักดันการเสนอขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยของแต่ละพื้นที่ตลาดในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป ให้บรรลุเป้าหมายนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ปี 2566 ซึ่งมีสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ร้อยละ 72 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และสัดส่วนรายได้ร้อยละ 62 ตามที่ ททท. กำหนด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศเข้าร่วมการสำรวจและทดสอบสินค้าท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกาะปันหยี ถ้ำพุงช้าง ล่องแก่งสองแพรก ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การเสนอขายในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย โดยเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร อาทิ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดพังงา
นอกจากนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ททท. ยังกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจรูปแบบ B2B โดยเชิญผู้แทนบริษัทนำเที่ยวจากต่างประเทศกว่า 100 ราย จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพังงากว่า 50 ราย ณ โรงแรม AVANI+ Khao Lak Resort จังหวัดพังงา ซึ่งการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Mega FAM Trip to Phangnga 2023 ครั้งนี้ จะทำให้จังหวัดพังงาได้แสดงศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ และสามารถยกระดับให้เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ไม่มีความคิดเห็น