Breaking News

วธ. ชวนผู้รักเสียงเพลงทั้งไทยและต่างชาติดื่มด่ำกับเสียงเพลงต่อเนื่อง เปิดตัวเทศกาลดนตรีแห่งปี “MOC MU FES 2023” Summer Hit Songs เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชมฟรีตลอดงาน 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 66 และ 9 เม.ย. 66 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival : Summer Hit Songs (MOC MU FES) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยลูกทุ่ง) นายสมโภชน์ อินทรกำแหง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย และ นางอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ รวมไปถึงผู้แทนเครือข่ายการจัดงานแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมแถลงข่าวอีกมากหมาย อาทิ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ,นายจุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ,ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ คณะทำงานจัดงาน ๘๔ ปี ลูกทุ่งไทย คุณพารณี ยนตรรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒๕ เป็นต้น รวมทั้งผู้แทนเครือข่ายการแสดงดนตรี การแสดงต่าง ๆ พร้อมศิลปินนักร้องผู้มีชื่อเสียง ร่วมงาน ณ ลานหน้าศาลาไทยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานกล่าวว่า งานเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival : Summer Hit Songs (MOC MU FES) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานเทศกาลดนตรีครั้งที่ ๒ สืบเนื่องจากการจัดงานครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดงานเทศกาลดนตรีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดจัดการแสดง ๔ รายการใหญ่ ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยสากล ๑๐๐ ปี เพลงไทยสากลยอดนิยม ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม การแสดง ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์ โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข การแสดงมหกรรมดนตรีไทย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ การแสดงดนตรี ๘๔ ปี สุนทราภรณ์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีศักยภาพพร้อมรองรับการจัดงาน การแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีออร์เคสตรา (Orchestra)การแสดงละครเพลง และการแสดงนานาชาติ ในรายการต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงที่โดดเด่น ที่เรียกว่าเป็น Highlight Performances of 2023 at Thailand Cultural Centre ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยพื้นที่อาคารสำหรับการจัดแสดงต่าง ๆ ทั้งภายในและพื้นที่โดยรอบ สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความเป็นสากล ถือเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรม เป็น Soft Power ที่มีศักยภาพสามารถนำมาประยุกต์สร้างมูลค่าให้แก่ประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องการนำมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่ Soft Power ของประเทศ หรือ Thailand Soft Power Space ต่อไป
ทั้งนี้ งานเทศกาลดนตรี MOC MU FES 2023 ที่จะจัดแสดง ๔ รายการใหญ่ มีดังนี้
๑) การแสดงดนตรีไทยสากล ๑๐๐ ปี เพลงไทยสากลยอดนิยม ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งานเสวนา หัวข้อ “๑๐๐ ปี เพลงไทยยอดนิยม” ในเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ครูนคร ถนอมทรัพย์ สุทธิพงษ์ วัฒนะจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้) และ อ.สุทิน ดวงเดือน นักไวโอลิน ต่อด้วย การแสดงวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย Thai Youth Wind (TYW) การแสดงดนตรีไทย โดยวงดนตรีรุ่งอรุณวิศิษฏ์ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข หอศิลป์แห่งชาติ และ การแสดงคอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี เพลงไทยสากลยอดนิยม (๑๐๐ Years Thai Popular Songs) เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข ประกอบด้วย การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ การแสดงเพลงไทยสากลยอดนิยม จำนวน ๖ ชุดการแสดง ขับร้องโดยศิลปะนักร้องชื่อดัง เช่น ดร.วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ) สุดา ชื่นบาน (ศิลปินแห่งชาติ) รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส (ศิลปินแห่งชาติ) วงจันทร์ ไพโรจน์ ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล นัดดา วิยกาญจน์ วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ ชรัส เฟื่องอารมย์ นนทิยา จิวบางป่า อุมาพร บัวพึ่ง จิตติมา เจือใจ และ สุทธิพงศ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้) เป็นต้น
๒) การแสดง ลีลาศ สร้างสุข กับสุนทราภรณ์ โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงคณะน้องร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choir (TYC) การแสดงวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ Thai Youth Orchestra (TYO) เวลา ๑๖.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. จากนั้นเป็น การแสดงดนตรี ลีลาศ สุนทราภรณ์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข
๓) การแสดงมหกรรมดนตรีไทย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ๕ รายการแสดง ได้แก่ การแสดงมหาดุริยางค์ไทย เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ การเสวนา “สุนทรย์ดนตรีไทย จากรากเหง้า สู่อิทธิพลสมัยใหม่” เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก การแสดงดนตรีไทยโดยโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐% จำนวน ๘ แห่ง (๖ โรงเรียน ๒ มหาวิทยาลัย) เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงปีพาทย์ประชันวง โดยวงบ้านบัวหลวง กับวงทับพรวาทิต เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ และการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย แสดงโดย วงดนตรีเพชรจรัสแสง กับ วงดนตรีสมทรง ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. ณ ลานหน้าศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๔) การแสดงดนตรี ๘๔ ปี สุนทราภรณ์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การเสวนา “เส้นทางสู่ ๘๔ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์” เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก และ การแสดงคอนเสิร์ต “๘๔ ปี สุนทราภรณ์” เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สำรองบัตรได้ที่ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ต่อ ๔๑๖๒-๖๓, ๔๑๖๘ ในเวลาราชการ รับบัตรหน้างาน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.)
หลังจากนั้น จะมีรายการแสดงที่ถือเป็น Highlight Performance of ๒๐๒๓ ระดับประเทศและนานาชาติ ให้ติดตามชมกันได้อย่างต่อเนื่อง เช่น -การแสดงคอนเสิร์ตนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
-การแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกพระกรุณาคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ -การแสดงดนตรี ๘๔ ปี ลูกทุ่งไทย -การแสดงละครเพลง เรื่อง หัวใจอภัยมณี -งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒๕ -งาน ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูประเวช กุมุท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๓๒ ถือเป็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ที่จะสร้างความสุขให้กับชาวไทยและต่างชาติ ตลอดปี ๒๕๖๖ นี้
สามารถติดตามรายละเอียดการแสดงต่าง ๆ ได้ทาง www.culture.go.th และแฟนเพจเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น