Breaking News

‘แม็คโคร’ จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อยอดโครงการวัคซีนไซเบอร์รู้ทันกลโกง ต้านภัยออนไลน์ รณรงค์ให้ความรู้ ลูกค้าประชาชน

จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้ แม็คโครหนึ่งในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้จัดกิจกรรมนำร่องร่วมรณรงค์ให้ลูกค้าประชาชนรู้เท่าทันกลโกง ให้ความรู้ต้านภัยไซเบอร์ตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นที่สาขาและกิจกรรมตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 13 อิมแพค เมืองทองธานี


นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภัยคุกคามไซเบอร์ ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญระดับโลกที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก เราจึงร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างวัคซีนไซเบอร์ผ่านพนักงานแม็คโคร กว่า 20,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของแม็คโครให้รู้เท่าทันกลโกงนี้“แม็คโครดำเนินธุรกิจใกล้ชิดประชาชน มีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ รวมถึงสมาชิกที่เป็นลูกค้าทั่วไปที่มีมากกว่า 4 ล้านราย เราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องภัยออนไลน์ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโลกออนไลน์ทุกรูปแบบ” นางศิริพรกล่าว


นอกจากนี้ ยังได้อบรมพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสาขา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถให้ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับลูกค้าของแม็คโครได้สำหรับกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยไซเบอร์ของแม็คโคร เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง ทั้ง 154 สาขาทั่วประเทศ กิจกรรมใหญ่ประจำปี อาทิ งานตลาดนัดโชห่วย ๑๓ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์แม็คโคร เฟซบุ๊ค ไลน์ และติ๊กต๊อก ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งให้ประชาชนปลอดจากภัยไซเบอร์

ไม่มีความคิดเห็น