Breaking News

วธ. เปิดฉายภาพยนตร์สารคดีเกร็ดโขน และการแสดง Miscellany of Khon ต่อยอด “เกร็ดโขน” จากฝรั่งเศส และโคลัมเบีย สู่ประเทศไทย เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ณ Slowcombo เขตปทุมวัน

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ จัดกิจกรรม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ตามที่นายจิตติ ชมพี ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา หรือ “เกร็ดโขน” ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานจากโครงการฯ ณ เมืองลารอแชลและเมืองลิโมจ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและศิลปะการออกแบบ และเมืองซานเตียโกเดกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย ภายใต้งาน Bienal International de Danza de Cali จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ผ่านศิลปะการแสดงที่นำเสนอทั้งด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทำให้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ชมชาวฝรั่งเศสและโคลอมเบีย ได้เข้าถึงและรับรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความภาคภูมิใจต่อชาวไทย นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับ นายจิตติ ชมพี ศิลปินร่วมสมัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนาจากพื้นฐานการแสดงดั้งเดิมร่วมกับนาฏศิลปินชาวไทย มีการเขียนบทความวิจัย การรวบรวมเนื้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขนที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประเพณีและประวัติศาสตร์ นำมาเสนอในประเด็นที่น่าสนใจ ด้วยรูปแบบของหนังสารคดีทั้งหกตอน หนังสือเกร็ดโขน การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การแสดงสดและสาธิตโขนในรูปแบบประเพณี รวมไปถึงการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยควบคู่กันไป ซึ่งมีศักยภาพและมากด้วยสุนทรียะในองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจได้ในกลุ่มผู้สนใจนานาชาติ โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นที่ปรึกษาโครงการฯและภัณฑารักษ์ นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากผลของการจัดโครงการดังกล่าวไปนั้น ทำให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์แพร่หลายสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐบาลไทยในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ และยังนับเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและโคลอมเบียในปี พ.ศ. 2567 อีกด้วย ล่าสุด ทางผู้จัดและวธ. จึงต่อยอดนำมาจัดกิจกรรมโครงการเกร็ดโขน “Miscellany of Khon” ไว้ที่ประเทศไทย เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น ณ Slowcombo เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ส่งเสริมคนในชาติให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่มีรากฐานมาจากทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม 
สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจัดไว้ ณ ประเทศไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การฉายภาพยนตร์สารคดี 6 ตอน 2) การแสดงและการบรรเลงสด ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 – 22.30 น. 3) กิจกรรมเวิร์คชอป “การค้นหาสมดุล องค์ประกอบของการเคลื่อนไหว ท่าทางของเทคนิคการรำแบบดั้งเดิม: การปฏิรูปการแสดงด้นสดในการเคลื่อนไหวตามเรื่องราว (Manipulation and articulation in traditional dance technique: improvisation in their narrative movements) ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายที่สนใจ อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งมีพื้นฐานค่อนข้างดีในการรำโขน (โขนยักษ์หรือโขนลิง) หรือมีความสนใจในการพัฒนาการแสดง การใช้ทักษะความรู้ร่วมสมัย และความเข้าใจในร่างกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการแสดงในระดับขั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรมฟรี และ 4) การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 เข้าชมฟรี 

ไม่มีความคิดเห็น