Breaking News

เด็กนครศรีธรรมราช คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 เวทีเปิดโอกาสเด็กไทยทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการแสดงไทยพื้นบ้านร่วมสมัยต้านการทุจริต


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมอบรางวัล “การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน กรรมการ ผู้ประกวด แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


นางยุพา กล่าวว่า วธ. ร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัด “โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์” ประจำปี 2565 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงาน ในหัวข้อ “เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายวธ. ที่ให้ความสำคัญในการปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้มีความตระหนักรู้ถึงผลเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงมุ่งเยาวชนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงพื้นบ้าน ในรูปแบบศิลปะที่มีความร่วมสมัย 

ปลัด วธ. เปิดเผยว่า ในการประกวดดังกล่าวฯ มีผลงานเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 12 ผลงาน จากทั้งหมด 85 ผลงาน 83 สถาบันการศึกษา 41 จังหวัดทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ช้าน้อง น้องอย่าช้า จาก โรงเรียนวัดท้ายโนต จ.นครศรีธรรมราช ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ชาติภูพนาลัยต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี จ.เชียงราย ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี ถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 

ในส่วนของระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน หนังตะลุงคน “มาเด้ มาต่อต้านทุจริต” จาก โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ จ.นครศรีธรรมราช ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ไทยช่วยไทย ชาติไทยเจริญ จาก วิทยาลัยนาฎศิลปะอ่างทอง ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา ถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา รวมถึงรางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ ผลงาน สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานการประกวดย้อนหลังได้ที่ Facebook : ช่อสะอาดต้านทุจริต หรือ ชมเทปบันทึกภาพได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37 รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ 

ไม่มีความคิดเห็น