Breaking News

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจการทำงานของมัคคุเทศก์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นำทีมเจ้าหน้าที่และตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จังหวัดชลบุรี ตรวจการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ในพื้นที่ตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเพื่อเป็นการสอดส่อง ป้องปราม มิให้มีการทำงานของมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ยังไม่พบมัคคุเทศก์กระทำผิดกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่อย่างใด

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) โดยมี นางสาวจันทิรา เจริญบุญณะ หัวหน้าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ให้คำแนะนำ มอบนโยบาย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน


ไม่มีความคิดเห็น