Breaking News

กิจกรรม EEC มีฝัน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี จัดกิจกรรมสร้างความรู้ เยาวชน รักบ้านเกิด ปันความสุขคืนสู่สังคม ภายใต้ชื่อ อีอีซี มีฝัน ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ไม่มีความคิดเห็น