Breaking News

เอ็นไอเอ ดึงฝรั่งเศสร่วมยกระดับนวัตกรรมไทย

กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2565 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ มร.คริสเตรียน ดูแบร์รี่ (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐฝรั่งเศส ลงนามความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมไทย - ฝรั่งเศส อาทิ การสนับสนุนการเงินและการลงทุนแก่สตาร์ทอัพให้กับผู้ประกอบการทั้งในไทยและฝรั่งเศส การพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีเชิงลึกหรือดีพเทค การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเงินและการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆนี้ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส


ไม่มีความคิดเห็น